Disclaimer / Copyright

 

Disclaimer

De op de websites van Foto Ko van Leeuwen gepresenteerde informatie is door zorgvuldig samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Als er onbedoeld toch foutieve informatie is opgenomen, kunnen daar geen rechten aan worden ontleend. Daarnaast houdt Foto Ko van Leeuwen zich het recht voor teksten en foto’s naar eigen inzicht te wijzigen.

Bepaalde verwijzingen op de websites voeren naar informatiebronnen die door derden
worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de
verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten op de websites komen uitsluitend toe aan Foto Ko van Leeuwen of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Foto Ko van Leeuwen.

Overnemen van teksten, video en/of foto’s zonder voorgaande toestemming is niet toegestaan en kan leiden tot facturatie. 

 

Inscrhijven maillist  / Sign up for email promotions.

Uw gegevens m.b.t. de maillist worden niet gedeeld met anderen / Your information is safe with us and won't be shared.

Dank u voor het inschrijven / Thank you for signing up!

 
Loading More Photos
Scroll To Top
Close Window
Loading
Close